لیست کابینت سازان اشتهارد

لیست کابینت سازان و کابینت فروشان جواز دار اشتهارد

۱ مدیسا سادات همایونیان  اشهارد بعد از پلنگ آباد شهرک صنعتی کوثر جنب استخر احمد اباد ۳۷۳۶۰۲۲۳  کابینت نیاریش
۲ احمد غلام  اشتهارد خ چمران انتهای خ شهید صدوقی جنب کوچه ادب
۳  سجاد  چنبری  اشتهارد خ چمران نبش کوچه شهید  اصلانی ۳۷۷۲۵۰۵۰  کابینت پاسارگاد
۴  ابراهیم  غلام  اشتهارد خ شهید چمران  خ شهید صدوقی  کابینت سازی
۵  ابراهیم  جعفری  اشتهارد  میدان امام خمینی بعد از بانک صادرات  کابینت جعفری
۶  بهنام خلج اشتهارد خ معلم جنب پاساژالماس شهر ۳۷۷۲۲۶۲۵۲  کابینت ایلیا
۷  بهروز   خلج  اشتهارد خ حیدری روبروی عکاسی  سعید کابینت پدیدار  ۳۷۷۲۰۳۸۵