لیست کابینت سازان منطقه دوازده کرج

لیست کابینت سازان و کابینت فروشان جواز دار منطقه یازده کرج

۱اميرنصرتي راد مهر شهر کيانمهر بلوار امير کبير روبروي بلوار نور کابينت هفت بلوط۳۳۲۱۲۵۱۷

ردیف نام نام خوانوادگی آدرس فروشگاه یا کارگاه تلفن شهرت صنفی
۲ سيد آيدين مجتبوي لسکو کلايه کرج کيانمهر بلوار نور ميدان پليس بلوار شهادت خ عرفان نبش نيرو گستر ۳۳۲۶۹۵۶۵ کابينت هونيراث
۳  سعید  امدادیان  مهرشهر گلستانک خ بهرامی شمالی کوچه بلبل پلاک ۳ ۳۴۴۱۱۸۹۱
 ۴
 ۵
 ۶