لیست کابینت سازان منطقه هفت کرج

لیست کابینت سازان و کابینت فروشان جواز دار منطقه هفت کرج

ردیف نام نام خوانوادگی آدرس فروشگاه یا کارگاه تلفن شهرت صنفی
۱
۲ رضوان الله باجلان کرج رجائي شهر خيابان شهرداري بين خ ۱۱ و ۱۲ شرقي کابينت باجلان ۴۴۲۵۲۶۷ کابينت باجلان
۳ حیدر   حیدری   رجائی شهر خ داریوش خ ولی عصر موچه ولی عصر یک پلاک ۲۳ ۳۴۴۰۸۴۱۰  رادا کابین
۴  علی رضا واشقائی رجائی شهر فاز ۲ بلوک ۲ خ ۱۹ پلاک ۱  کابینت وستا
۵ مهدي بزرگي راد کرج  رجائي شهر بلوار مؤذن پلاک ۴۵ کابينت پيمان ۴۴۲۰۴۳۷ کابينت پيمان
۶ مسعود   خوش فر  رجائی شهر بلوار انقلاب نبش ۱۴ متری گلستان کابینت فریما  ۳۴۲۱۳۳۱۵
۷  حسين  غفاري ملايري  کرج رجايي شهر خيابان رستاخيز نبش سوم غربي کابينت آناگ ۳۴۴۶۰۷۱
۸ حسين غفاري علي بداغي کرج رجائي شهر بلوار انقلاب نبش ميدان انقلاب بين خ ۵ و۶ گوهر فلز
۹ فرهاد مرادی رجائی شهر بلوار جمهوری اسلامی نبش خ ۷ فاز۲ ۳۴۴۶۸۷۱۲
۱۰ سيد محسن حسيني کرج رجائي شهرخيابان شهرداري نبش گلستان دوم ۴۴۲۳۹۲۸ گروه صنعتي حسيني
۱۱  حامد   صمد نیا  رجائی شهر بلوار انقلاب روبروی ۸ متری مطهری پلاک ۴۱   حامد کابین
۱۲ سيد مسعود مهرنيا کرج رجائي شهر بلوار رستاخيز بين خ ۸ و۹ فاز ۳ بلوک ۱ ۴۴۱۸۰۸۵ مهر کابين
۱۳  قربانعلي  حاجي خاصي  کرج رجايي شهر بلوار انقلاب بين خ ۱۰ و۱۱ غربي پلاک ۵۴۷ ۳۴۳۳۶۳۹۰
۱۴  رضا احمدی رجائی شهر خ شهرداری نبش یکم شرقی پلاک یک  ۳۴۴۳۸۵۲۶  کابینت سازی
۱۵  مهدی  قلی زاده  باغستان اشتراکی جنوبی بین گلستان ۱۲ و۱۳ پلاک ۱۸۳  کابینت بیتا
۱۶ مصطفي حسين شيري بهادراني کرج رجائي شهر خيابان شهرداري نبش خيابان پنجم غربي کا بينت سازي کيميا کابينت کيميا
۱۷  رحمت اله ابيات  کرج رجايي شهر بلوار انقلاب ميدان اتحاد کابينت سازي مبينا ۳۴۴۳۷۴۹۴  کابينت مبينا
۱۸  حسین  لنگري  کرج بلوار اشتراکي بين گلستان ۱۸ و۱۹ پلاک ۳۳۳کابينت طاها  کابينت طاها
۱۹  محمدحسین  اسلامي  کرج باغستان بلوار اشتراکي  بين گلستان ۱۲ و۱۳ زير زمين پلاک ۱۸۱ ۴۳۲۴۳۷۹
۲۰ امیر محمدی راد  رجائی شهر محمود اباد کوهسار جنوبی روبروی زنبق ۵ ۳۴۴۹۱۸۷۱  کابینت پدیده
۲۱  احمد  حاج غلامرضایی  رجائی شهر  خ داریوش چهارراه قنادی نبش لادن ۷  سیما کابین
۲۲  عظیم تک  کرج رجائي شهر نرسيده به خيابان داريوش سمت چپ روبروي لطيفي اسپرت  کابينت کد بانو
۲۳ ارسلان زارعي کرج رجائي شهر بلوار انقلاب نبش گلستان ۲ کابينت زارعي ۴۳۰۶۲۹۲ کابينت زارعي
۲۴  مسيب  قاسميان دافچاهي  کرج رجائي شهر  خيابان شهرداري نبش خيابان دوم غربي کابينت ميعاد  کابينت ميعاد
۲۵
۲۶ قاسم قره حسنلو کرج رجائي شهر بلوار انقلاب بين گلستان دوم وخ يکم پلاک۳ کابينت حسنلو ۴۴۳۳۱۶۸ کابينت سازي حسنلو
۲۷
۲۸
۲۹  رضا  نصیری  کرج رجائي شهر خ شهرداري بين هفت و هشت جنب نانوايي خانه دکور تاب ۳۴۲۰۶۸۲۹
۳۰  طاهره  خزائی  رجائی شهر فاز ۳ بلوک ۳ کوچه ۱۲ متری گلستان  بلوار انقلاب  پلاک ۱۵۲ ۳۴۲۰۸۹۸۰   کابینت رافیا
۳۱  بقاء  ميرزائي  کرج رجائي شهر بلوار رستاخيز  بين خيابان ۴ و۵ نرسيده به بانک موالموحدين ۴۴۳۸۷۱۷  کابينت کاج
۳۲ بهزاد رحيمي توران پشتي کرج رجائي شهر ، بلوار انقلاب ، نبش خيابان دوم شرقي کابينت آوند ۴۴۷۳۷۶۸ کابينت آوند
۳۳  روح اله  رضائي  کرج رجائي شهر  بلوار انقلاب نبش خ گلستان شرقي ۴۴۹۳۸۴۱  کابينت سازي
۳۴ اکبر اسفند ياري کرج ، بلوار باغستان ، بين گلستان ۷ و۸  جنب نانوائي ، کابينت آذر خش ۴۳۰۲۶۴۶ کابينت آذرخش
۳۵ جواد  حبیبی  رجائی شهر بلوار انقلاب بین خ سوم وچهارم شرقی پلاک ۴۴۶ ۳۴۴۰۴۴۱۸  کابینت ملچ
۳۶  علی  عزتی  رجائی شهر فلکه اول مجتمع نیکامال طبقه ۱۲ واحد ۶ کابینت عزتی
۳۷
۳۸
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹