هیئت رئیسه

Ghasem pour Nazariقاسم پورنظری : رئیس اتحادیه صنف کابینت سازان کرج
از سال ۱۳۵۶ در شغل کابینت سازی مشغول فعالیت میباشم و از سال ۱۳۷۰ بعنوان نایب رئیس اتحادیه  مشغول فعالیت بوده و از سال ۱۳۷۴ به عنوان رئیس اتحادیه تا کنون مشغول انجام وظیفه میباشم .

نشانی فروشگاه : کرج بلوار طالقانی جنوبی مقابل دبیرستان شهدا ، صنایع فلزی  ایران استیل

تلفن :  ۳۲۲۳۲۱۴۲    –   ۰۹۱۲۱۶۹۱۱۰۳

آدرس کارگاه : شیخ آباد مجتمع صنفی صنعتی قطعه کابینت سازان بلوک ۱۰ واحد یک

______________________________________________________________________________

احمد پیرزاده

احمد پیرزاده : نائب رئیس اول اتحادیه صنف کابینت سازان کرج

از سال ۱۳۷۹ در شغل کابینت سازی مشغول میباشم و از سال ۱۳۸۶ تا اواخر ۱۳۹۳ بعنوان خزانه دار اتحادیه و از سال ۱۳۹۳ تاکنون بعنوان نائب رئیس اول انجام وظیفه می نمایم

ادرس فروشگاه : کرج بلوار طالقانی جنوبی جنب صندوق الزهراء کابینت آنتیک

تلفن :  ۳۲۲۴۲۰۰۵   –   ۰۹۱۲۲۶۰۳۰۰۹

آدرس کارگاه : شیخ آباد مجتمع صنفی صنعتی قطعه کابینت سازان بلوک ۱۰ واحد ۶

______________________________________________________________________________

Ali haj Gholamrezai (dabir)

علی حاج غلامرضایی : نائب رئیس دوم اتحادیه کابینت سازان کرج

از سال ۱۳۷۷ در شغل کابینت سازی مشغول فعالیت  میباشم و از سال ۱۳۸۹ تا اواخر ۱۳۹۳ به عنوان دبیر اتحادیه و از سال ۱۳۹۳ تاکنون بعنوان نائب رئیس دوم انجام وظیفه می نمایم

آدرس کارگاه :  کمال شهر خیبان شهید بهشتی روبروی ظفر ۳ رنگین چوب

تلفن : ۰۹۱۹۴۶۳۶۳۵۰

_______________________________________________________________________________

حسین پدرام راد

حسین پدرام راد : دبیر اتحادیه صنف کابینت سازان کرج

تاریخ شروع به کار در تولید کابینت آشپزخانه از سال ۱۳۵۸ و عضو هیئت رئیسه اتحادیه از سال ۱۳۷۸ در سمت های معاونت و خزانه دار و بازرس انجام وظیفه نموده است و در حال حاضر در سمت دبیر مشغول انجام وظیفه میباشم

نشانی فروشگاه : کرج بلوار دانش اموز مقابل بیمارستان قائم پلاک ۸۵۰

تلفن :  ۳۲۷۰۵۸۱۴   –   ۰۹۱۲۳۶۰۰۹۷۸

آدرس کارخانه :  کرج شیخ آباد مجتمع صنفی صنعتی  قطعه کابینت سازان بلوک ۹ واحد ۹

تلفن : ۰۹۱۹۴۶۳۶۳۵۰ _
_______________________________________________________________________________

سیف اله یوسفی

سیف اله یوسفی : خزانه دار اتحادیه صنف کابینت سازان کرج

از سال ۱۳۶۹ در رسته کابینت سازی مشغول فعالیت میباشم و از سال ۱۳۸۶ به عنوان دبیر اتحادیه مشغول فعالیت بوده و از سال ۱۳۸۹ تا اواخر ۱۳۹۳ بعنوان نایب رئیس  و از سال ۱۳۹۳ تاکنون بعنوان خزانه دار اتحادیه انجام وظیفه می نمایم

آدرس فروشگاه : کرج سه راه رجائی شهر اول کمربندی ساختمان صدف کابینت صدف

تلفن : ۳۲۷۰۱۶۴۷   –   ۰۹۱۲۳۶۰۰۵۳۹ _