اولین جلسه رسمی درخصوص شهرک صنعتی صنفی شیخ آباد

اولین جلسه رسمی درخصوص شهرک صنعتی صنفی شیخ آباد

پنجشنبه مورخ ۴/۲/۹۳نشستی با حضور جناب آقای مهندس ترکاشوند شهردار محترم شهر کرج ،جناب آقای کمالی روستا مدیر محترم منطقه دو شهرداری ،جناب آقای احمدی معاون محترم حقوقی ،جناب آقای دکتر صدیق رئیس محترم شورای اسلامی شهرستان کرج،و اعضاء محترم هیئت امنأ مجتمع صنفی صنعتی شیخ آباد تشکیل گردید.

مجتمع-صنفی

مجتمع صنفی صنعتی در میدان استاندارد ،به طرف شیخ آباد ،نرسیده به راه آهن قرار دارد و اعضاءهیت امنا آن متشکل از اتحادیه های درودگران ، فلزتراشان ، کابینت سازان ،کانال سازان ،خطاطان و نقاشان،آهنگران ،شیشه و آینه و آلومنیم کاران می باشند.به منظور بررسی و رفع مسائل و مشکلات این مجتمع دکتر صدیق از منطقه بازدید نموده واز نزدیک به بررسی مسائل این حوزه پرداختند و در همین راستا نشستی با مسولان مربوطه تشکیل گردید.
صدیق اظهار امیدوری نمود که با تعامل و همکاری مسولان و هیت مدیره مجتمع مسائل و مشکلات این مجتمع مرتفع گردد و قسمت های مختلف این شهرک مورد بهره برداری قرار گیرد