فراخوان اتحادیه کابینت برای انتخابات

فراخوان اتحادیه کابینت برای انتخابات

آگهی فراخوان اتحادیه کابینت سازان شهرستان کرج به منظور شرکت در انتخابات هیات مدیره اتحادیه و بازرسی

چهارشنبه مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ ساعت ۳ تا ۴:۳۰ بعد از ظهر

مکان : خ شهید بهشتی جنب پمپ بنزین حصارک سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز

ادامه مطلب